[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy siêu âm Doppler xuyên sọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy siêu âm Doppler xuyên sọ
MỤC LỤC
MỤC LỤC CÁC HÌNH
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SIÊU ÂM DOPPLER
1.1. Kỹ thuật siêu âm Doppler.
1.1.1. Nguyên lí chung về siêu âm Doppler.
1.1.2. Đầu dò siêu âm Doppler và vị trí các cửa sổ thăm dò.
1.1.3. Một số kĩ thuật Doppler.
1.1.4. Các thức thể hiện thông tin từ siêu âm Doppler.
1.1.5. Cơ sở xây dựng chương trình xử lý tín hiệu Doppler.
1.1.6. Một số ứng dụng trong khảo sát mạch máu.
1.2. Khảo sát một số máy đo Doppler xuyên sọ hiện đại.
Chương 2: THIẾT KẾ MÁY ĐO SIÊU ÂM DOPPLER
2.1. Chỉ tiêu chất lượng của máy siêu âm Doppler.
2.2. Thiết kế phần cứng máy siêu âm Doppler.
2.2.1. Thiết kế tổng thể máy đo siêu âm Doppler.
2.2.2. Thiết kế khối phát sung.
2.2.3. Thiết kế khối thu.
2.2.4. Phần tử chuyển mạch.
2.2.5. Máy tính nhúng.
2.2.6. Thiết kế mạch cách ly.
2.2.7. Thiết kế khối nguồn.
2.2.8. Thiết kế ghép nối phần cứng.
2.3. Xây dựng phần mềm cho máy siêu âm Doppler.
2.3.1. Chức năng của phần mềm.
2.3.2. Những nguyên tắc trong thiết kế phần mềm.
2.3.3. Xây dựng phần mềm.
Chương 3: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
3.1. Phương pháp đánh giá.
3.2. Thử nghiệm, đánh giá phần cứng và phần mềm.
3.2.1. Kết quả thử nghiệm và đánh giá phần cứng.
3.2.2. Kết quả thử nghiệm và đánh giá phần mềm.
Chương 4: KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan