[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo thông số dây cáp điện - điện thoại

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo thông số dây cáp điện - điện thoại
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG QUAN
I. Khảo sát yêu cầu kỹ thuật của thực tế sản xuất và Tiêu chuẩn Việt nam cho cáp điện - điện thoại.
II. Đánh giá phân tích một số thiết bị áp dụng để đo kiểm thông số liên quan trong điều kiện ứng dụng ở Việt Nam.
1. Phương pháp cơ bản SX cáp điện - điện thoại.
2. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đấn chất lượngcáp điện - điện thoại.
3. Tình hình trang thiết bị đo kiểm thông số cáp điện- điện thoại ở các cơ sở SX.
4. Giới thiệu thiết bị đo kiểm chất lượng cáp điện thoại CQC-100.
5. Tình hình đo trở suất.
PHẦN 2 THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO KIỂM ĐIỆN TRỞ SUẤT VÀ ĐỘ SUY HAO TRUYỀN DẪN Ở DẢI TẦN SỐ CAO
I. Cơ sở vật lý.
1. Điện trở suất.
2. Độ suy hao truyền dẫn.
II. Phương pháp đo.
1. Đo điện trở suất kinh điển.
2. Phương pháp đo điện trở suất của đề tài.
3. Đo suy hao truyền dẫn.
4. Đo cách điện.
III. Thiết bị CQC-01.
1. Sơ đồ khối.
2. Sơ đồ chi tiết.
3. Giải thuật chương trình.
4. Đo kiểm thiết bị.
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH THIẾT BỊ CQC-01
[/tomtat]

Bài viết liên quan