[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy liên hợp thu hoạch lạc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy liên hợp thu hoạch lạc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG MÁY THU HOẠCH LẠC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1.1. Tình hình sản xuất lạc và công nghệ thu hoạch lạc
1.1.1. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới
1.1.2. Công nghệ thu hoạch lạc
1.2. Các loại máy thu hoạch lạc
1.2.1. Máy đào lạc
1.2.2. Các máy thu hoạch lạc hai giai đoạn
1.2.3. Máy liên hợp thu hoạch lạc
1.3. Kỹ thuật thâm canh lạc cho năng suất cao
1.4. Tình hình nghiên cứu ứng dụng máy thu hoạch lạc ở Việt Nam
1.5. Kết luận
CHƯƠNGII. MỤCTIÊU, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin và xử lý các số liệu điều tra, khảo sát, các thông tin truy cập từ các kênh thông tin trong và ngoài nước
2.2.2. Phương pháp thiết kế máy nông nghiệp cho các thiết kế cơ khí;
2.2.3. Phương pháp thử khảo nghiệm máy liên hợp thu hoạch lạc trên đồng
2.2.4. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của công cụ máy móc cơ điện Nông nghiệp
2.3. Thiết bị và dụng cụ thử khảo nghiệm máy liên hợp thu hoạch lạc
CHƯƠNG III. KỸ THUẬT CANH TÁC SẢN XUẤT LẠC VÀ ĐẶC ĐIỂM CÂY LẠC KHI THU HOẠCH
3.1. Kỹ thuật canh tác sản xuất lạc
3.1.1. Tình hình sản xuất lạc
3.1.2. Kỹ thuật canh tác lạc ở một số vùng trồng lạc tập trung của Việt nam
3.2. Đặc điểm cây lạc khi thu hoạch
3.2.1. Đặc điểm cây lạc khi thu hoạch ở Nghệ An
3.2.2. Đặc điểm cây lạc khi thu hoạch ở Tỉnh Tây Ninh
3.3. Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác trồng lạc phù hợp với phương pháp thu hoạch 1 giai đoạn bằng máy liên hợp thu hoạch lạc
3.3.1. Quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp với thu hoạch bằng liên hợp máy
3.3.2. Yêu cầu về quy cách lô thửa, đặc điểm đồng ruộng, tính chất cây lạc để thu hoạch bằng máy liên hợp thu hoạch
CHƯƠNG.IV.LỰA CHỌN NHẬP MẪU VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MẪU MÁY LIÊN HỢP THU HOẠCH LẠC TPH-3252
4.1. Phân tích lựa chọn nhập mẫu máy liên hợp thu hoạch lạc làm cơ sở để nghiên cứu
4.2. Xác định vận tốc tiến lý thuyết của máy liên hợp thu hoạch lạc TPH-3252
4.3. Xác định năng suất làm việc thuần túy lý thuyết tối đa của liên hợp máy TPH-3252
4.4. Kết quả thử nghiệm trên đồng mẫu máy TPH-3252
4.4.1. Thông số kỹ thuật máy liên hợp thu hoạch lạc TPH-3252
4.4.2. Kết quả thử nghiệm trên đồng mẫu máy TPH-3252
CHƯƠNG V. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY LIÊN HỢP THU HOẠCH LẠC THL-0.2
5.1. Thiết kế cải tiến hộp số chính truyền chuyển động
5.2. Thiết kế thùng chứa quả thu gom sản phẩm
5.3. Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo và lắp ráp một số cụm chi tiết của máy liên hợp thu hoạch lạc THL-0.2
5.4. Thiết kế, chế tạo máy liên hợp thu hoạch lạc THL-0.2
5.5. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy liên hợp thu hoạch lạc THL-0.2
5.6. Đánh giá khả năng chế tạo máy liên hợp thu hoạch lạc THL-0.2 trong nước
CHƯƠNG VI. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG MÁY LIÊN HỢP THU HOẠCH LẠC THL-0.2 TRONG SẢN XUẤT
6.1. Kết quả thử khảo nghiệm máy liên hợp thu hoạch lạc
6.2. Kết quả ứng dụng máy liên hợp thu hoạch lạc THL-0.2 trong sản xuất
6.3. Sơ bộ tính toán hiệu quả kinh tế
6.3.1. Các căn cứ tính toán
6.3.2. Chi phí cho việc thu hoạch bằng máy
6.3.3. Xác định các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan