[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng quy trình xử lý nhiệt làm tăng chất lượng Saphir Miền Nam Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng quy trình xử lý nhiệt làm tăng chất lượng Saphir Miền Nam Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NHIỆT
1.1. Tổng quan về các phương pháp xử lý nâng cấp chất lượng đá quý
1.2. Bản chất phương pháp xử lý nhiệt
1.3. Các thiết bị xử lý nhiệt
Chương 2. ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CỦA SAPHIR MIỀN NAM VIỆT NAM
2.1. Đặc điểm thành phần hóa học và màu sắc
2.2. Đặc điểm tinh thể học và độ tinh khiết
2.2.1. Hình thái tinh thể
2.2.2. Đặc điểm độ tinh khiết
Chương 3. KẾT QUẢ XỬ LÝ NHIỆT NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG SAPHIR MIỀN NAM VIỆT NAM
3.1. Quy trình công nghệ tổng quan
3.1.1. Làm sạch mẫu trước xử lý
3.1.2. Phân loại và tuyển chọn mẫu
3.1.3. Xác định các thông số xử lý nhiệt
3.1.4. Chuẩn bị các chất phụ gia
3.1.5. Nạp mẫu
3.1.6. Nung xử lý nhiệt
3.1.7. Làm sạch mẫu sau khi xử lý nhiệt
3.2. Kết quả nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt saphir miền nam Việt Nam
3.2.1. Xử lý loại saphir có mầu lam đậm
3.2.2. Xử lý loại saphir lam/ lục/ vàng (GBY)
3.2.3. Xử lý loại saphir có các dải, đốm vết màu lam
3.2.4. Xử lý loại saphir có màng mây, màng sữa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan