[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hoá chất

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hoá chất
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN LÂN CHẾ BIẾN (SUPEPHÔTPHAT VÀ PHÂN LÂN NUNG CHẢY) TRÊN THẾ GIỚI
I.1. Tình hình khai thác và sử dụng quặng phôtphat trên thế giới.
I.2. Tình hình chế biến quặng phôtphat.
I.3. Sản xuất supephôtphat đơn.
I.3.1. Sản xuất supephôtphat đơn trên thế giới.
I.3.2. Phản ứng hoá học chính trong sản xuất supe lân.
I.3.3. Phương pháp sản xuất.
I.3.4. Đặc tính sản phẩm.
I.3.5. Một số nghiên cứu phát triển trong sản xuất supephôtphat trên thế giới.
I.4. Sản xuất phân lân nung chảy.
I.4.1. Công nghệ sản xuất phân lân nung chảy.
I.4.2. Tình hình sản xuất phân lân nung chảy trên thế giới.
Phần 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT PHÂN LÂN CHẾ BIẾN Ở NƯỚC TA
II.1. Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh phân lân chế biến.
II.1.1 Quá trình hình thành và phát triển.
II.1.2. Sản lượng sản xuất.
II.2. Những tiến bộ trong công nghệ sản xuất phân lân chế biến tại Việt Nam.
II.2.1. Công nghệ sản xuất phân supephôtphat đơn.
II.2.2 Những tiến bộ KHCN trong sản xuất supephôtphat ở nước ta.
II.2.3 Những tiến bộ KHCN trong sản xuất phân lân nung chảy.
Phần 3. NHU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH CẠNH TRANH CỦA CÁC SẢN PHẨM PHÂN LÂN CHẾ BIẾN
III.1. Dự báo nhu cầu.
III.2. Vấn đề cung ứng nguyên liệu cho sản xuất phân bón.
III.3. Phương hướng phát triển công nghệ.
III.3.1. Định hướng phát triển supephôtphat.
III.3.2. Về phân lân nung chảy.
III.3.3 Các giải pháp.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan