[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những yếu tố khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến chè sạch (chè an toàn) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để đẩy mạnh xuất khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
Những yếu tố khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến chè sạch (chè an toàn) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để đẩy mạnh xuất khẩu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU CHÈ TẠI PHÚ THỌ
I. Nguyên cứu kỹ thuật đối với sản xuất, chế biến và phát triển chè an toàn.
II. Khái quát thị trường sản phẩm chè an toàn.
III. Kinh nghiệm tổ chức sản xuất, chế biến chè an toàn của một số nước và Việt Nam.
Chương II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XUẤT KHẨU CỦA PHÚ THỌ
A. Hiện trạng sản xuất.
I. Các tỉnh miền núi phía Bắc.
II. Hiện trạng sản xuất chè tỉnh Phú Thọ.
B. Đánh giá hiệu quả, hạn chế và nguyên nhân của sản xuất, xuất khẩu chè.
Chương III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHÈ AN TOÀN XUẤT KHẨU
A. Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc.
I. Giải pháp kỹ thuật.
II. Giải pháp về chính sách.
III. Giải pháp về phát triển thị trường.
B. Đối với tỉnh Phú Thọ.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan