[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
1.1. Dịch vụ ngân hàng điện tử và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
1.2. Nội dung và chỉ tiêu đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
1.4. Kinh nghiệm của các ngân hàng quốc tế trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM
2.1. Tổng quan về Vietcombank Quảng Nam giai đoạn 2006 – 2010.
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Quảng Nam.
2.3. Đánh giá chung.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM
3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp.
3.2. Nghiên cứu và dự báo nhu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
3.3. Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Quảng Nam đến năm 2015.
3.4. Giải pháp điều kiện và các kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan