[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng.
1.2. Phát triển tín dụng bán lẻ.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
2.1. Tổ chức hoạt động kinh doanh và dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi.
2.2. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
3.1. Định hướng và chiến lược phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi.
3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi.
3.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan