[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hệ thống bán lẻ của công ty cổ phần thời trang Hòa Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hệ thống bán lẻ của công ty cổ phần thời trang Hòa Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁN LẺ
1.1. Vai trò và các hình thức bán lẻ.
1.2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hệ thống bán lẻ.
1.3. Phát triển hệ thống bán lẻ.
1.4. Một số xu hướng chính và kinh nghiệm phát triển bán lẻ dệt may một số nước trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HÒA THỌ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty.
2.2. Tinh hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Thời trang Hòa Thọ.
2.3. Phân tích hiện trạng bán lẻ tại Công ty.
Chương 3: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HÒA THỌ
3.1. Thực trạng ngành dệt may Việt Nam.
3.2. Dự báo quy mô thị trường nội địa.
3.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển hệ thống bán lẻ.
3.4. Giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ.
3.4.1. Lựa chọn vị trí điểm bán.
3.4.2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường và thiết kế sản phẩm.
3.4.3. Hoàn thiện chính sách tuyển chọn và đào tạo lực lượng bán.
3.4.4. Hoàn thiện hoạt động xúc tiến, hoạt động hổ trợ bán hàng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan