[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần bất động sản điện lực miền trung

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần bất động sản điện lực miền trung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng.
1.2. Rủi ro và quá trình quản trị rủi ro tại các dự án đầu tư xây dựng.
Chương 2: THỰC TRẠNG RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
2.1. Thới thiệu Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
2.3. Thực trạng rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
2.4. Quản trị rủi ro các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
2.5. Những kết quả đạt được và tồn tại trong việc thực hiện quản trị rủi ro các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
3.1. Căn cư đề xuất giải pháp.
3.2. Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
3.3. Một số giải pháp xử lý và kiểm soát các rủi ro cụ thể đang xảy ra trong các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan