[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI XUẤT TẠI NHTM
1.1. Những vấn đề chung về lãi xuất.
1.2. Quản trị rủi ro lãi suất trong NHTM.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI XUẤT TẠI NHNo&PTNT TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Tổng quan về NHNNo Quảng Nam.
2.2. Chính sách lãi suất của NHNN Việt Nam ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro lãi suất của các NHTM.
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
2.4. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI XUẤT TẠI NHNo&PTNT TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của NH trong thời gian tới.
3.2. Giải pháp đối với NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất.
3.3. Các kiến nghị với NHNN góp phần hỗ trợ các NHTM trong công tác quản trị rủi ro lãi suất.
3.4. Kiến nghị đối với NHNNo Việt Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan