[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối và chi phí cho phương pháp lọc màng bọc liên tục

[/kythuat]
[tomtat]
Bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối và chi phí cho phương pháp lọc màng bọc liên tục
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BỆNH THẬN MẠN TÍNH
1. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI VÀ NGUYÊN NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH
1.1. Định nghĩa bệnh thận mạn tính
1.2. Phân loại giai đoạn bệnh thận mạn tính
1.3. Định nghĩa bệnh thận mạn tính tiến triển
1.4. Bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối
1.5. Nguyên nhân
2. CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH
2.1. Tình hình dịch tễ bệnh thận mạn tính
2.2. Bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối – gánh nặng kinh tế cho y tế và xã hội
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ THẬN THAY THẾ
3.1. Ghép thận
3.2. Lọc máu
3.3. Lọc màng bụng liên tục ngoại trú
CHƯƠNG 2: CHI PHÍ CHO BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ, GHÉP THẬN, LỌC MÁU
1.1. Chi phí cho bệnh nhân lọc màng bụng
1.2. So sánh chi phí giữa lọc màng bụng và các phương pháp điều trị thận thay thế khác
CHƯƠNG 3: VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG HƯỚNG DẪN VÀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ
1. VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN THỰC HIỆN QUI TRÌNH LỌC MÀNG BỤNG
1.1. Giới thiệu phương pháp lọc màng bụng liên tục ngoại trú
1.2. Chuẩn bị dụng cụ và quy trình thực hiện tại nhà
2. CHĂM SÓC TẠI NHÀ, PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG TRÁNH BIẾN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH LỌC MÀNG BỤNG
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan