[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bệnh vàng da tăng Bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh và cách chăm sóc bệnh nhi

[/kythuat]
[tomtat]
Bệnh vàng da tăng Bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh và cách chăm sóc bệnh nhi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN Ở TRẺ SƠ SINH
1.1. Lịch sử nghiên cứu 
1.2. Sự hình thành, cấu trúc và đặc tính của Bilirubin
1.2.1. Sự hình thành bilirubin
1.2.2. Cấu trúc của bilirubin
1.2.3. Các dạng tồn tại và đặc tính của bilirubin
1.2.4. Các chất đồng phân của bilirubin
1.2.5. Bilirubin trực tiếp (TT) hay bilirubin monoglucuronide, diglucuronide
1.3. Chuyển hóa bilirubin ở thai nhi
1.3.1. Bilirubin trong nước ối
1.3.2. Sản xuất bilirubin, chức năng gan, sự vận chuyển qua rau thai
1.4. Chuyển hóa bilirubin ở trẻ sơ sinh
1.4.1. Sự tạo thành bilirubin
1.4.2. Vận chuyển bilirubin và sự tiếp nhận bilirubin ở tế bào gan
1.4.3. Sự tiếp hợp và bài tiết bilirubin
1.4.4. Sự bài tiết bilirubin vào mật và đường ruột
1.5. Dịch tễ học vàng da sơ sinh
1.6. Các nguyên nhân gây tăng vàng da tăng bilirubin GT ở trẻ sơ sinh
1.7. Tổn thương thần kinh do tăng bilirubin GT
1.7.1. Giải phẫu bệnh
1.7.2. Nghiên cứu thực nghiệm
1.7.3. Cơ chế sinh lí bệnh
1.7.4. Các yếu tố dẫn tới tổn thương não khi tăng blirubin máu
1.7.5. Chẩn đoán
1.7.6. Điều trị
1.7.6.1 Thay máu
1.7.6.2 Ánh sáng liệu pháp (chiếu đèn)
1.7.6.3 Điều trị bằng thuốc
CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN VÀNG DA
2.1. Nhận định
2.1.1. Các thông tin chung về người bệnh
2.1.2. Hỏi bệnh
2.1.3. Khám thực thể
2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.3. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân vàng da
2.4. Can thiệp điều dưỡng
2.4.1. Chăm sóc cơ bản
2.4.2. Kỹ thuật chiếu đèn
2.4.2.1 Mục đích
2.4.2.2 Chỉ định, chống chỉ định
2.4.2.3. Dụng cụ
2.4.2.4. Các bước tiến hành
2.4.2.5. Theo dõi, ghi hồ sơ
2.5. Kết quả mong đợi
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan