[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bướu giáp đơn thuần và sức khỏe cộng đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Bướu giáp đơn thuần và sức khỏe cộng đồng
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ TUYẾN GIÁP
1.1 Định danh
1.2 Vị trí giải phẫu của tuyến giáp
1.3 Tác dụng sinh lý của tuyến giáp
1.3.1 Chu trình chuyển hóa iod
1.3.2 Sinh tổng hợp hormon giáp T3 và T4
1.3.3 Tác dụng sinh lý của hormon T3 và T4.
CHƯƠNG 2 BỆNH CẢNH LÂM SÀNG VÀ DỊCH TỄ
2.1 Lâm sàng
2.2 Cận lâm sàng
2.3 Cơ chế sinh bệnh học
2.4 Nguyên nhân gây bệnh
2.4.1 Do thiếu iod
2.4.2 Do rối loạn trong quá trình sinh tổng hợp hormon giáp
2.4.3 Các nguyên nhân khác
2.5 Tiến triển và biến chứng
2.5.1 Biến chứng cơ học
2.5.2 Biến chứng nhiễm khuẩn
2.5.3 Biến chứng loạn dưỡng
2.5.4 Biến chứng về chức năng tuyến giáp
2.5.5 Biến chứng thoái hóa ác tính
2.6 Chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt
2.7 Các thể thường gặp của BGĐT
2.7.1 Bướu giáp nhân bình giáp- bướu giáp nhân duy nhất
2.7.2 Bướu giáp đa nhân
2.8 Dịch tễ học
CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÒNG BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP ĐƠN THUẦN
3.1 Phòng bệnh
3.2 Điều trị
3.2.1 Mục đích và cơ sở của điều trị bệnh BGĐT.
3.2.2 Thuốc và liều dùng
3.2.3 Đánh giá đáp ứng điều trị
3.3. Công tác điều dưỡng với bệnh bướu giáp đơn thuần.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan