[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc và điều trị bệnh nhân liệt nửa người do tai biên mạch máu não

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc và điều trị bệnh nhân liệt nửa người do tai biên mạch máu não
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: GIẢI PHẪU – SINH LÝ HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NÃO
1.1. Giải phẫu hệ thống động mạch não
1.2. Sinh lý tuần hoàn não
Chương 2: BỆNH NGUYÊN – BỆNH SINH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
2.1. Sinh lý bệnh nhồi máu não
2.2. Sinh lý bệnh xuất huyết não
Chương 3: CHẨN ĐOÁN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
3.1. Định nghĩa và phân loại
3.2. Chẩn đoán – điều trị mạch máu não
3.3. Chẩn đoán và điều trị xuất huyết não
Chương 4: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN LIỆT NGƯỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
4.1. Mục tiêu
4.2. Tiến triển của bệnh
4.3. Nhận định
4.4. Chẩn đoán điều dưỡng
4.5. Lập kế hoạch chăm sóc
4.6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
4.7. Lượng giá
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan