[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân quá kích buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân quá kích buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: SINH LÝ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NANG TRỨNG
1.1. SỰ CHIÊU MỘ CÁC NANG TRỨNG
1.2. SỰ CHỌN LỌC NANG TRỨNG
1.3. SỰ VƯỢT TRỘI CỦA MỘT NANG TRỨNG
1.4. HIỆN TƯỢNG PHÓNG NOÃN
CHƯƠNG II: HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG
2.1. CƠ CHẾ BỆNH SINH CỦA QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG
2.2. PHÂN LOẠI HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG
2.2.1. Phân loại HCQKBT theo thời điểm khởi phát bệnh
2.2.2. Phân loại HCQKBT theo mức độ bệnh
2.3. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG
2.3.1. Yếu tố nguy cơ thứ nhất (bản thân bệnh nhân)
2.3.2. Yếu tố nguy cơ thứ hai
2.4. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG
CHƯƠNG III: HƯỚNG DẪN VÀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN BỊ HỘI CHỨNG QUÁ KÍCH BUỒNG TRỨNG
3.1. DIỄN TIẾN TỰ NHIÊN CỦA HCQKBT
3.2. HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN CÓ HCQKBT NHẸ HOẶC TRUNG BÌNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
3.2.1. Hướng dẫn chế độ nghỉ ngơi
3.2.2. Hướng dẫn chế độ ăn uống
3.2.3. Hướng dẫn chế độ dùng thuốc
3.2.4. Hướng dẫn bệnh nhân các vấn đề cần theo dõi
3.3. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN CÓ HCQKBT NẶNG HOẶC RẤT NẶNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
3.3.1. Duy trì cân bằng dịch cho bệnh nhân
3.3.2. Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân
3.3.3. Xử lý hội chứng chèn ép ổ bụng
3.3.4. Phòng tránh tắc mạch do cục máu đông
3.4. QUY TRÌNH CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN BỊ HCQKBT NẶNG/RẤT NẶNG
3.4.1. Nhận định
3.4.2. Chẩn đoán Điều dưỡng
3.4.3. Lập kế hoạch chăm sóc
3.4.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
3.4.5. Lượng giá sau chăm sóc
3.5. TÌNH HUỐNG CỤ THỂ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan