[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm về lối sống và bệnh lý kèm theo trên những bệnh nhân nhồi máu cơ tim đang điều trị nội trú tại Viện Tim mạch – Bệnh viên Bạch Mai – Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm về lối sống và bệnh lý kèm theo trên những bệnh nhân nhồi máu cơ tim đang điều trị nội trú tại Viện Tim mạch – Bệnh viên Bạch Mai – Hà Nội
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN
1.1. Trên thế giới
1.2. Tại Việt Nam
1.3. Đại cương về NMCT
1.3.1. Định nghĩa
1.3.2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh trong NMCT
1.3.3. Các yếu tố nguy cơ (YTNC) của NMCT
1.4. Chẩn đoán và điều trị
1.4.1. Chẩn đoán:
1.4.2. Các phương pháp điều trị NMCT
CHƯƠNG 2 : ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Địa điểm nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu
2.4.2. Cỡ mẫu:
2.4.3. Cách chọn mẫu
2.4.4. Công cụ nghiên cứu
2.4.5. Quá trình thu thập số liệu
2.4.6. Phân tích kết quả
CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Các yếu tố nguy cơ
3.3. Một số yếu tố liên quan đến bệnh NMCT
CHƯƠNG 4 : BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung
4.2. Các YTNC
4.2.1. Tăng huyết áp
4.2.2. Hút thuốc lá
4.2.3. Đái tháo đường
4.2.4. Rối loạn Lipid máu
4.2.5. Thừa cân, béo phì
4.2.6. Uống rượu
4.2.7. Stress
4.2.8. Vận động
4.3. Các biện pháp phòng, chống bệnh NMCT
4.3.1. Chế độ ăn uống
4.3.2. Từ bỏ thói quen xấu và hình thành các thói quen có lợi
4.3.3. Tuân thủ chế độ điều trị
4.3.4. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan