[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả chăm sóc tại chỗ trên bệnh nhân ung thư vòm mũi họng được xạ trị bằng máy gia tốc tuyến


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả chăm sóc tại chỗ trên bệnh nhân ung thư vòm mũi họng được xạ trị bằng máy gia tốc tuyến
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. SƠ LƯỢC GIẢI PHẪU VÙNG VÒM MŨI HỌNG
1.1.1. Giải phẫu vòm họng
1.1.2. Bạch huyết của vòm mũi họng
1.1.3. Giải phẫu hệ hạch cổ
1.2. BỆNH UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG (UTVMH)
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Phân loại theo mô bệnh học ung thư vòm mũi họng
1.2.3. Nguyên nhân của ung thư vòm mũi họng
1.2.4. Chẩn đoán
1.2.5. Giai đoạn của bệnh
1.2.6. Các phương pháp điều trị
1.3. MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG
1.4. XẠ TRỊ TRONG UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG
1.4.1. Quá trình hình thành và phát triển
1.4.2. Mục đích của xạ trị
1.4.3. Kỹ thuật xạ trị
1.4.4. Sự phân liều trong xạ trị UTVMH
1.4.5. Cơ sở đáp ứng sinh học phóng xạ của các tế bào lành và tế bào u
1.5. MỘT SỐ BIẾN CHỨNG THƯỜNG GẶP DO XẠ TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG
1.5.1. Biến chứng sớm
1.5.2. Biến chứng muộn
1.6. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC TẠI CHỖ VÙNG TIA XẠ CHO NGƯỜI BỆNH
1.6.1. Với da diện vùng xạ trị cần hướng dẫn và khuyến cáo bệnh nhân
1.6.2. Với niêm mạc mũi - miệng - họng.
1.6.3. Tình trạng khác.
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu
2.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.4.1. Khảo sát thông tin chung của bệnh nhân
2.4.2. Khảo sát tình trạng, dấu hiệu của biến chứng tại chỗ do tia xạ
2.4.3. Các phương pháp chăm sóc và thuốc được dùng
2.4.4. Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng
2.5. THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU
2.6. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.1.1. Phân bố BN ung thư vòm mũi họng theo khoảng tuổi
3.1.2. Phân loại ung thư vòm mũi họng theo giới tính
3.1.3. Phân nhóm bệnh nhân theo lý do vào viện
3.1.4. Phân bố bệnh nhân theo giai đoạn bệnh
3.2. ĐÁNH GIÁ BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH – TẠI CHỖ DO XẠ TRỊ
3.2.1. Khảo sát các biểu hiện biến chứng cấp tính – tại chỗ theo tuần
3.2.2. Mức độ tổn thương da khi xạ trị
3.2.3. Mức độ tổn thương niêm mạc miệng họng do tia xạ
3.2.4. Mức độ khô miệng do tia xạ
3.2.5. Biểu hiện giảm, mất vị giác
3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐỂ BẢO VỆ KHI CÓ CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA XẠ TRỊ
3.3.1. Tổn thương da vùng tia
3.3.2. Niêm mạc miệng họng
3.3.3. Mức độ khô miệng
3.3.4. Đánh giá hiệu quả chăm sóc do thay mất vị giác
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
4.1.1. Tuổi và giới
4.1.2. Lý do vào viện và giai đoạn bệnh
4.2. KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH - TẠI CHỖ
4.2.1. Khảo sát các biểu hiện biến chứng cấp tính – tại chỗ theo tuần
4.2.2. Mức độ tổn thương da vùng tia xạ
4.2.3. Mức độ tổn thương niêm mạc miệng họng do tia xạ
4.2.4. Mức độ khô miệng do tia xạ
4.2.5. Mức độ mất vị giác do tia xạ
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
5.1. CÁC BIẾN CHỨNG CẤP TÍNH – TẠI CHỖ THƯỜNG GẶP VỚI BỆNH NHÂN DO XẠ TRỊ
5.2. HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN, CHĂM SÓC
CHƯƠNG 6. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan