[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hướng dẫn và chăm sóc bệnh nhân sinh thiết kim trong chẩn đoán ung thư vú tại Khoa Ngoại vú Bệnh viện K

[/kythuat]
[tomtat]
Hướng dẫn và chăm sóc bệnh nhân sinh thiết kim trong chẩn đoán ung thư vú tại Khoa Ngoại vú Bệnh viện K
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. TỔNG QUAN
1.1. Giải phẫu tuyến vú
1.1.1. Cấu trúc tuyến vú ở phụ nữ trưởng thành
1.1.2. Sinh lý tuyến vú
1.1.3. Dịch tễ và các yếu tố nguy cơ
1.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh ung thư vú
1.2.1. Đặc điểm lâm sàng
1.2.2. Đặc điểm cận lâm sàng
1.3. Phương pháp sinh thiết kim
1.3.1. Lịch sử
1.3.2. Quy trình kỹ thuật
2. HƯỚNG DẪN, THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SINH THIẾT KIM ĐỂ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ
2.1. Hướng dẫn bệnh nhân làm sinh thiết kim
2.2. Vai trò của chăm sóc và theo dõi
2.3. Quy trình kỹ thuật
2.3.1. Chăm sóc, theo dõi bệnh nhân trước khi làm sinh thiết kim
2.3.2. Chăm sóc, theo dõi bệnh nhân sau khi làm sinh thiết kim
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan