[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kết quả phục hồi vận động bằng phương pháp điện châm kết hợp với xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân liệt nửa người do tai biến xuất huyết não tại viện Y học cổ truyền quân đội

[/kythuat]
[tomtat]
Kết quả phục hồi vận động bằng phương pháp điện châm kết hợp với xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân liệt nửa người do tai biến xuất huyết não tại viện Y học cổ truyền quân đội
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU – SINH LÝ TUẦN HOÀN NÃO
1.1.1. Đặc điểm cấu tạo của tuần hoàn não
1.1.2. Đặc điểm tưới máu hệ thống mạch máu não
1.1.3. Điều hoà lưu lượng máu não
1.2. TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Phân Loại
1.2.3. Xuất huyết não
1.2.3.1. Cơ chế bệnh sinh của xuất huyết não
1.2.3.2. Nguyên nhân xuất huyết não
1.2.3.3. Đặc điểm của xuất huyết não
1.2.3.4. Các yếu tố nguy cơ
1.2.3.5. Biểu hiện lâm sàng
1.2.3.6. Hậu quả của tai biến xuất huyết não
1.3. THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN VỀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
1.3.1. Trúng phong kinh lạc
1.3.2. Trúng phong tạng phủ
1.4. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG SAU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO BẰNG ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP XOA BÓP BẤM HUYỆT
1.4.1. Xoa bóp bấm huyệt
1.4.1.1. Định nghĩa và nguyên tắc xoa bóp bấm huyệt
1.4.1.2. Tác dụng
1.4.2. Điện châm
1.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO TBMMN
1.5.1. Trên thế giới
1.5.2. Tại Việt Nam
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu
2.2.3. Phương tiện và dụng cụ nghiên cứu
2.2.4. Các biến số nghiên cứu
2.2.5. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
2.2.5.1. Phương pháp xoa bóp bấm huyệt
2.2.5.2. Phương pháp điện châm
2.2.5.3. Huyệt vị điện châm, xoa bóp bấm huyệt
2.2.5.4. Đánh giá kết quả điều trị PHCN vận động
2.2.6. Xử lý số liệu
2.2.7. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.8. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU
3.1.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới
3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo địa dư, nghề nghiệp và trình độ văn hoá
3.1.3. Phân bố bệnh nhân theo thời gian từ khi bị đột quỵ đến khi được điều trị Hồi sức tích cực
3.1.4. Phân bố bệnh nhân theo thời gian từ khi kết thúc điều trị Hồi sức tích cực đến khi được điều trị phục hồi chức năng vận động
3.1.5. Phân bố bệnh nhân theo kích thước tổn thương
3.1.6. Phân bố bệnh nhân theo bên liệt
3.1.7. Phân bố bệnh nhân theo thang điểm thần kinh Orgogozo
3.1.8. Phân bố bệnh nhân theo độ liệt Henry
3.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG
3.2.1. Điểm Orgogozo trước và sau điều trị
3.2.2. Độ liệt trước và sau điều trị theo Henry
3.2.3. Mức dịch chuyển độ liệt sau điều trị PHCN vận động theo Henry
3.3. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHCN VẬN ĐỘNG
3.3.1. Tuổi bị bệnh
3.3.2. Giới bị bệnh
3.3.3. Kích thước ổ xuất huyết não
3.3.4. Thời gian từ khi bị đột quỵ đến khi được điều trị Hồi sức tích cực
3.3.5. Thời gian từ khi kết thúc điều trị Hồi sức tích cực đến khi được
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. VỀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU
4.2. VỀ KẾT QUẢ PHCN VẬN ĐỘNG TRÊN BỆNH NHÂN TAI BIẾN XUẤT HUYẾT NÃO BẰNG ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP XOA BÓP BẤM HUYỆT
4.3. VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHCN VẬN ĐỘNG TRÊN BỆNH NHÂN TAI BIẾN XUẤT HUYẾT NÃO
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan