[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiến thức thực hành dinh dưỡng thai kỳ của thai phụ đến khám tại Khoa phụ sản Bệnh viện 108

[/kythuat]
[tomtat]
Kiến thức thực hành dinh dưỡng thai kỳ của thai phụ đến khám tại Khoa phụ sản Bệnh viện 108
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1. Quá trình hình thành, phát triển thai và sinh lý thai nhi
2. Những đáp ứng của cơ thể người mẹ khi có thai
3. Nhu cầu dinh dưỡng trong thai kỳ và những bất thường liên quan đến chế độ dinh dưỡng
3.1. Nhu cầu về dinh dưỡng trong thai kỳ
3.2.Những bất thường liên quan đến chế độ dinh dưỡng
3.3. Biện pháp chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ trong thời gian mang thai
4. Nghiên cứu về dinh dưỡng thai kỳ ở trên thế giới và Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Thiết kế nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.5. Phương pháp thu thập số liệu
2.6. Công cụ thu thập thông tin
2.7. Xử lý số liệu
2.8. Các biến số nghiên cứu, các khái niệm dùng trong nghiên cứu
2.8.1. Các biến số nghiên cứu
2.8.2. Đánh giá điểm kiến thức về dinh dưỡng thai nghén
2.8.3. Đánh giá điểm thực hành dinh dưỡng thai kỳ
2.9. Khía cạnh đạo đức của đề tài
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Tuổi của đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Chỉ số BMI trước sinh
3.1.3. Nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu
3.1.4. Trình độ văn hóa của đối tượng nghiên cứu
3.1.5. PARA của đối tượng nghiên cứu
3.2. Thực trạng nhận thức dinh dưỡng
3.3. Tăng cân thai kỳ của đối tượng nghiên cứu
3.3.1. BMI trước sinh thấp
3.3.2. BMI trước sinh bình thường
3.3.3. BMI trước sinh thừa cân
3.3.4. Mối liên quan giữa tăng cân với thực hành
3.4. Tuổi thai lúc sinh và cân nặng
3.5. Mối liên quan giữa số lần sinh với thực hành đúng
3.6. Mối liên quan giữa trình độ văn hóa và hiểu biết về dinh dưỡng
3.7. Mối liên quan giữa trình độ văn hóa và thái độ thực hành dinh dưỡng
Chương 4: BÀN LUẬN
1. Về đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
2. Về thực trạng nhận thức dinh dưỡng
3. Về tăng cân thai kỳ của đối tượng nghiên cứu
4. Về mối liên quan giữa tăng cân với thực hành
5. Về tuổi thai lúc sinh và cân nặng
6. Về mối liên quan giữa số lần sinh với thực hành đúng
7. Về mối liên quan giữa trình độ văn hóa và hiểu biết về dinh dưỡng
8.Về mối liên quan giữa trình độ văn hóa và thái độ thực hành dinh dưỡng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan