[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Mô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trị
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Thực trạng bệnh TM hiện nay
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Tại Việt Nam
1.2. Các yếu tố nguy cơ gây bệnh TM
1.2.1 Tuổi tác và giới tính
1.2.2 Di truyền
1.2.3. Hút thuốc lá
1.2.4 Uống rượu
1.2.5. Tăng huyết áp
1.2.6. Rối loạn lipid máu
1.2.7. Đái tháo đường (ĐTĐ)
1.2.8. Stress
1.2.9. Béo phì, ít vận động
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Thời gian tiến hành nghiên cứu
2.3. Địa điểm tiến hành nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Thiết kế nghiên cứu
2.4.2. Cỡ mẫu
2.4.3. Cách chọn mẫu
2.4.4. Công cụ nghiên cứu
2.4.5. Quá trình thu thập số liệu
2.4.6. Phân tích kết quả
2.5. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm chung về giới tính
3.1.2. Đặc điểm chung về nghề nghiệp
3.2. Mối liên quan giữa tuổi và chỉ số BMI
3.3. Mối liên quan giữa chỉ số BMI và số đo VB – VH
3.4. Mô tả mối liên quan giữa chỉ số BMI và bệnh lý TM
3.4.1. Mô tả mối liên quan giữa chỉ số BMI, các yếu tố nguy cơ giữa nam và nữ
3.4.2. Mô tả mối liên quan giữa chỉ số BMI và yếu tố nguy cơ
3.5. Mô tả mối liên quan giữa số đo VB và bệnh TM
3.5.1. Mô tả liên quan giữa số đo VB, các yếu tố nguy cơ giữa nam và nữ
3.5.2. Mô tả mối liên quan giữa số đo VB, các yếu tố nguy cơ ở nam và nữ
3.6. Mô tả mối liên quan giữa số đo VH và bệnh TM
3.6.1. Mô tả liên quan giữa số đo VH, các yếu tố nguy cơ giữa nam và nữ
3.6.2. Mô tả liên quan giữa số đo VH và yếu tố nguy cơ
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
4.1.1. Giới tính
4.1.2. Tuổi
4.2. Mô tả mối liên quan giữa tuổi và chỉ số BMI
4.3. Mô tả mối liên quan giữa chỉ số BMI và số đo VB – VH
4.4. Mô tả mối liên quan giữa chỉ số BMI và bệnh lý TM
4.5. Mô tả mối liên quan giữa số đo VB và bệnh lý TM
4.6. Mô tả mối liên quan giữa số đo VH và bệnh lý TM
4.7. Các biện pháp làm giảm chỉ số BMI, số đo VB – VH
4.7.1. Chế độ dinh dưỡng hợp lý
4.7.2. Vận động, rèn luyện thể lực hợp lý
4.7.3. Dùng thuốc
4.8. Các cách thức tiếp cận để tư vấn – giáo dục thay đổi lối – hành vi cho NB
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
CHƯƠNG 6. KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan