[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Mô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch Mai
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
A. Tổng quan về bệnh đột quỵ
2.1 Giải phẫu sinh lý tuần hoàn não
2.1.1 Tuần hoàn ngoại vi
2.1.2 Tuần hoàn trung tâm.
2.1.3 Cơ chế tự điều hòa cung lượng máu não
2.2 Phân loại đột quỵ.
2.3 Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ
2.3.1 Nguyên nhân
2.3.2 Các yếu tố nguy cơ
2.4 Tiến triển và biến chứng:
2.5 Phòng bệnh
B. Tình hình nghiên cứu các yếu tố nguy cơ của ĐQ
CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Đối tượng nghiên cứu
3.2 Địa điểm
3.3 Thời gian:
3.4 Phương pháp nghiên cứu
3.4.1 Cỡ mẫu, chọn mẫu nghiên cứu
3.4.2 Thiết kế nghiên cứu
3.5 Xử lý số liệu
3.6 Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Tỷ lệ các thể của ĐQ theo tuổi - giới
4.2 Mối tương quan giữa thể ĐQ theo giới
4.3 Tỷ lệ ĐQ theo tuổi
4.4 Các yếu tố nguy cơ (YTNC) thường gặp theo thể ĐQ
4.5 Mối tương quan thể ĐQ với tiền sử bệnh nhân có ĐQ trước
4.6 Mối tương quan giữa hai thể ĐQ với tiền sử gia đình
4.7 Mối tương quan giữa hai thể ĐQ với tăng huyết áp
4.8 Mối tương quan giữa các thể ĐQ với đái tháo đường
4.9 Mối tương quan giữa hai thể ĐQ với bệnh tim mạch
4.10 Mối tương quan giữa hai thể ĐQ với nồng độ cholesterol trong máu
4.11 Mối tương quan giữa hai thể ĐQ với nghiện rượu
4.12 Mối tương quan giữa hai thể ĐQ với hút thuốc lá
4.14 Số lượng YTNC trên mỗi bệnh nhân bị ĐQ
Chương 5. Bàn luận
5.1 Tuổi và giới
5.2 Đặc điểm dân số học
5.3 Phân bố các thể lâm sàng CMN và NMN
5.4 Tăng huyết áp với ĐQ
5.5 Đái tháo đường với ĐQ
5.6 Tiền sử gia đình bị đột quỵ và thể tai biến
5.7 Mối tương quan giữa hai thể ĐQ với bệnh tim mạch
5.8 Mối tương quan giữa hai thể ĐQ với nồng độ cholesterol trong máu
5.9 Mối tương quan giữa hai thể ĐQ với nghiện rượu
5.10 Mối tương quan giữa hai thể ĐQ với hút thuốc lá
5.11 Béo phì và ĐQ
5.12 Tập thể dục và ĐQ
5.13 Số lượng YTNC trên mỗi bệnh nhân bị ĐQ
5.14 Tiền sử ĐQ
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan