[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu biến đổi tần số tim huyết áp và biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân khi gắng sức sử dụng Dipyridamole trong xạ hình tưới máu cơ tim

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu biến đổi tần số tim huyết áp và biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân khi gắng sức sử dụng Dipyridamole trong xạ hình tưới máu cơ tim
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN
2. CHỤP XẠ HÌNH TƯỚI MÁU CƠ TIM
2.1. Nguyên lý của phương pháp chụp xạ hình tưới máu cơ tim
2.2. Quy trình thu nhận xạ hình tưới máu cơ tim Gated SPECT
3. SỬ DỤNG GẮNG SỨC BẰNG DIPYRIDAMOLE TRONG QUI TRÌNH CHỤP XẠ HÌNH TƯỚI MÁU CƠ TIM
3.1. Cơ chế tác dụng và tác dụng phụ Dipyridamole trong nghiệm pháp gắng sức
3.2.1. Cơ chế tác dụng của Dipyridamole
3.2.2. Tác dụng phụ của Dipyridamole trong nghiệm pháp gắng sức bằng thuốc
3.2. Các chỉ định và chống chỉ định xạ hình tưới máu cơ tim Tc99m-MIBI Gated SPECT gắng sức bằng Dipyridamole
3.2.1. Chỉ định gắng sức bằng Dipyridamole trong chụp xạ hình tưới máu cơ tim
3.2.2. Chống chỉ định sử dụng Dipyridamole
4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu kết hợp với hồi cứu, mô tả cắt ngang
2.2. Các bước tiến hành
2.2.1. Thu thập các dữ liệu khám lâm sàng và các xét nghiệm
2.2.2. Xạ hình tưới máu cơ tim Tc99m - MIBI Gated SPECT gắng sức với Dipyridamole
2.2.3. Một số thông số và biểu hiện lâm sàng theo dõi phân tích trong nghiên cứu
2.3. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2. BIẾN ĐỔI TẦN SỐ TIM, HUYẾT ÁP VÀ CÁC TRIỆU CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH GẮNG SỨC BẮNG DIPYRIDAMOLE
3. BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP TÂM THU KHI SỬ DỤNG DIPYRIDAMOLE
4. BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP TÂM TRưƠNG KHI SỬ DỤNG DIPYRIDAMOLE
5. BIẾN ĐỔI TẦN SỐ TIM, HUYẾT ÁP TÂM THU, HUYẾT ÁP TÂM TRưƠNG KHI SỬ DỤNG DIPYRIDAMOLE Ở BỆNH NHÂN SUY TIM NYHA II - III
6. CÁC TÁC DỤNG PHỤ VÀ BIẾN ĐỔI ĐIỆN TIM KHI SỬ DỤNG DIPYRIDAMOLE
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN TRONG NHÓM NGHIÊN CỨU
1.1. Đặc điểm về tuổi và giới của đối tượng nghiên cứu
1.2. Lý do sử dụng gắng sức bằng dipyridamole
2. BIẾN ĐỔI TẦN SỐ TIM, HUYẾT ÁP VÀ CÁC BIỂU HIỆN LÂM SÀNG TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DIPYRIDAMOLE
2.1. Biến đổi tần số tim khi sử dụng dipyridamole
2.2. Biến đổi huyết áp khi sử dụng dipyridamole
2.3. Các biểu hiện lâm sàng khi sử dụng dipyridamole
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan