[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biến chứng thường gặp trong tuần lễ đầu và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân tai biến mạch máu não điều trị tại viện Lão Khoa Trung Ương

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biến chứng thường gặp trong tuần lễ đầu và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân tai biến mạch máu não điều trị tại viện Lão Khoa Trung Ương
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Định nghĩa và phân loại tai biến mạch máu não[8,13,21]
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Phân loại.
1.2. Đặc điểm dịch tễ học [4,15,17,22]
1.3. Sơ lược giải phẫu, chức năng tuần hoàn não
1.3.1. Hệ thống động mạch não[7,9,13]
1.3.1.1. Tuần hoàn ngoại vi
1.3.1.2. Tuần hoàn trung tâm
1.3.2. Sinh lý tuần hoàn não[8,9,13
1.3.2.1. Lưu lượng tuần hoàn não
1.3.2.2. Điều hòa cung lượng máu ở người bình thường
1.3.3. Cơ chế bệnh sinh[13]
1.3.3.1. Cơ chế bệnh sinh của nhồi máu não
1.3.3.2. Cơ chế bệnh sinh của chảy máu não
1.4. Các yếu tố nguy cơ của tai biến mạch máu não[5,16,20]
1.5. Một số biến chứng thường gặp trong tai biến mạch máu não[2,3,23]
1.5.1 Viêm phổi
1.5.2. Táo bón
1.5.3. Loét
1.5.4. Tăng đường huyết
1.5.5. Bí tiểu cấp
1.5.6. Tắc mạch chi
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang
2.2.3. Các bước tiến hành
2.2.3.1. Định nghĩa
2.2.3.2. Lâm sàng
2.2.3.3. Chẩn đoán hình ảnh
2.2.3.4. Xác định vị trí tổn thương
2.2.3.5. Các yếu tố nguy cơ
2.2.3.6. Đánh giá biến chứng khi có các biểu hiện lâm sàng sau
2.3. Đạo đức trong nghiên cứu
2.4. Địa điểm nghiên cứu và thời gian nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Mô tả biến chứng thường gặp
3.2. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu
3.2.1. Tuổi.
3.2.2. Giới tính
3.2.3. Loại tai biến mạch máu não:
3.2.4. Số biến chứng trên một bệnh nhân
3.3. Yếu tố liên quan với các biến chứng thường gặp
3.3.1. Tuổi với biến chứng thường gặp
3.3.3. Giới tính với biến chứng
3.3.2. Giới tính với biến chứng
3.3.4. Loại tổn thương với biến chứng.
3.3.5. Ý thức với biến chứng
3.3.6. Vị trí tổn thương với biến chứng.
3.3.7. Yếu tố nguy cơ với biến chứng
3.3.7.1. Yếu tố nguy cơ với có biến chứng sau TBMMN
3.3.7.2. Yếu tố nguy cơ với không có biến chứng
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
4.2. Đặc điểm các biến chứng sau tai biến mạch máu não
4.2.1. Biến chứng viêm phổi.
4.2.2. Biến chứng táo bón.
4.2.3. Biến chứng tắc mạch chi.
4.2.4. Biến chứng loét da.
4.2.5. Biến chứng bí tiểu cấp
4.2.6. Biến chứng tăng đường huyết
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan