[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tổn thương tim trên siêu âm ở bệnh nhân tăng huyết áp

[/kythuat]
[tomtat]
Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tổn thương tim trên siêu âm ở bệnh nhân tăng huyết áp
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Khái niệm và phân loại bệnh tăng huyết áp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại tăng huyết áp
1.1.3. Biểu hiện của tăng huyết áp
1.1.4. Tình hình tăng huyết áp tại Việt Nam
1.2. Một số yếu tố nguy cơ liên quan tới tăng huyết áp
1.2.1. Các yếu tố nguy cơ không thay đổi được
1.2.2. Các yếu tố nguy cơ thay đổi được
1.3. Tổn thương tim của bệnh tăng huyết áp
1.4. Điều trị bệnh tăng huyết áp
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Thiết kế nghiên cứu
2.4. Cỡ mẫu, chọn mẫu nghiên cứu
2.5. Phương tiện thu thập số liệu
2.6. Kỹ thuật thu thập thông tin
2.7. Biến số nghiên cứu
2.8. Xử lý số liệu
2.9. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung, tỷ lệ tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp
3.2. Mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ và tổn thương tim ở bệnh nhân THA
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.2. Đặc điểm các yếu tố nguy cơ liên quan đến THA
4.2.1. Tuổi
4.2.2. Đái tháo đường
4.2.3. Béo phì
4.2.4 Rối loạn chuyển hóa lipid
4.2.5 Hút thuốc lá
4.2.6 Uống rượu và tăng huyết áp
4.3. Mối liên quan yếu tố nguy cơ với tổn thương tim ở bệnh nhân THA
4.3.1. Mối liên quan ĐTĐ với tổn thương tim ở bệnh nhân THA
4.3.2. Mối liên quan béo phì với tổn thương tim ở bệnh nhân THA
4.3.3. Mối liên quan rối loạn Lipid máu với tổn thương tim ở BN THA
4.3.4. Mối liên quan th i quen hút thuốc với tổn thương tim ở BN THA
4.3.5. So sánh mối liên quan tổn thương tim trên siêu âm giữa 2 nhóm BN THA không kiểm soát và THA có kiểm soát được
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan