[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế giá thuỷ lực chỉnh thể có lực chống đến 160T

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế giá thuỷ lực chỉnh thể có lực chống đến 160T
MỤC LỤC
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN CHUNG
I.1. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC THAN HẦM LÒ Ở VIỆT NAM
I.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC THIẾT BỊ CHỐNG GIỮ TRONG MỎ THAN HẦM LÒ
I.2.1. Sơ lược về các thiết bị chống giữ trong mỏ than hầm lò trên thế giới và tình hình nghiên cứu phát triển
I.2.2. Các thiết bị chống giữ trong mỏ than hầm lò Việt Nam và tình hình nghiên cứu phát triển
Chương II: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA THIẾT BỊ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN SẢN PHẨM
II.1. YÊU CẦU VÀ ĐẶC ĐIỂM VỀ THIẾT BỊ
II.2. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN SẢN PHẨM
II.2.1. Cơ sở lựa chọn phương án sản phẩm
II.2.2. Lựa chọn sản phẩm
Chương III: TÍNH TOÁN LẬP TÀI LIỆU THIẾT KẾ
III.1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SẢN PHẨM
III.1.1. Xác định vật liệu chế tạo cho các chi tiết
III.1.2. Xây dựng mô hình tính toán giá thủy lực
III.1.3. Tính toán lực di chuyển mái
III.2. LẬP TÀI LIỆU THIẾT KẾ
Chương IV: LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
IV.1. CƠ SỞ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
IV.2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan