[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy hàn inverter một chiều điều khiển kỹ thuật số, đạt dòng hàn 160A

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy hàn inverter một chiều điều khiển kỹ thuật số, đạt dòng hàn 160A
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. KHÁI QUÁT VỀ MÁY HÀN INVERTER MỘT CHIỀU ĐIỀU KHIỂN KĨ THUẬT SỐ
1.01. Máy hàn Inverter.
1.02. Ứng dụng kĩ thuật số vào điều khiển máy hàn.
1.03. Sự phát triển của máy hàn Inverter.
2. THIẾT KẾ MÁY HÀN INVERTER MỘT CHIỀU ĐIỀU KHIỂN KĨ THUẬT SỐ ĐẠT DÒNG HÀN 160 A
2.01. Sơ đồ mạch điện chung - sơ đồ khối.
2.02. Bộ nguồn.
2.03. Bộ nắn dòng và bộ lọc đầu vào.
2.04. Bộ công suất cao tần.
2.05. Biến áp fe-rit công suất.
2.06. Bộ nắn cao tần và bộ lọc đầu ra.
2.07. Bộ tạo xung.
2.08. Điều khiển kỹ thuật số.
2.09. Mạch xử lí tín hiệu đo.
2.10. Màn hình hiển thị.
2.11. Phần bảo vệ nhiệt.
2.12. Phần giao tiếp máy tính.
2.13. Mạch in.
2.14. Phần vỏ máy và khung gá linh kiện.
3. KHẢO NGHIỆM MÁY HÀN
3.01. Máy hàn Inverter được thiết kế, chế tạo.
3.02. Hướng dẫn sử dụng máy hàn Inverter một chiều điều khiển kĩ thuật số, đạt dòng hàn 160 A.
3.03. Các thông số cơ bản của máy hàn.
4. KẾT LUẬN
5. PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan