[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy nghiền bột bán hoá công suất 10 tấn/ngày

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy nghiền bột bán hoá công suất 10 tấn/ngày
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần I: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT BỘT BÁN HÓA VÀ THIẾT BỊ NGHIỀN BỘT BÁN HÓA
1.1. Công nghệ sản xuất bột bán hóa và các thiết bị nghiền bột bán hóa.
1.1.1. Phương pháp sản xuất bột bán hóa.
1.1.2. Thiết bị nghiền bột bán hóa được sử dụng ở Việt Nam.
1.2. Lựa chọn của đề tài.
1.2.1. Sơ đồ sản xuất bột bán hóa.
1.2.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của đề tài.
Phần II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Phần III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết cấu, vật liệu chế tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị nghiền bột bán hóa.
3.1.1. Máy nghiền vít.
3.1.2. Máy nghiền đĩa.
3.2. Lựa chọn phương án kỹ thuật để thiết kế.
3.3. Tính toán thiết kế máy.
3.3.1. Máy nghiền vít.
3.3.2. Máy nghiền đĩa.
3.4. Công nghệ chế tạo và lắp ráp các thiết bị.
3.4.1. Máy nghiền vít.
3.4.2. Máy nghiền đĩa.
3.5. Chạy thử thiết bị.
3.5.1. Quy trình, chế độ công nghệ chạy thử.
3.5.2. Thực hiện chạy thử.
3.5.3. Kết quả chạy thử.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan