[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế máy sấy gỗ lạng mỏng 0,4 - 0,7 mm kiểu trống quay chân không

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế máy sấy gỗ lạng mỏng 0,4 - 0,7 mm kiểu trống quay chân không
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY SẤY GỖ MỎNG 0,4-0,7MM
Chương I: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY SẤY GỖ BÓC VÀ TÍNH TOÁN KẾT CẤU LÔ SẤY
1. Mô phỏng nguyên lý.
2. Cơ sở thực tiễn.
2.1. Thông tin về một số loại gỗ.
2.1.1. Một số tính chất vật lý và cơ học chủ yếu của gỗ Bồ đề.
2.1.2. Một số tính chất vật lý và cơ học chủ yếu của gỗ Keo lá tràm.
2.1.3. Một số tính chất vật lý và cơ học của gỗ Keo lai.
2.1.4. Một số tính chất vật lý và cơ học của gỗ Mỡ.
2.1.5. Một số tính chất vật lý và cơ học của gỗ Thông.
2.2. Tính tóan và chọn lô sấy.
Chương II. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ GIA NHIỆT
1. Lựa chọn kết cấu.
2. Tính toán phân cấp nhiệt.
2.1. Tính nhiệt cho giai đoạn đốt nóng.
2.2. Tính nhiệt lượng đốt nóng cho thiết bị truyền tải.
2.3. Tính nhiệt lượng tổn thất ra môI trường.
3. Tính toán nhiệt cho giai đoạn sấy.
Chương III. TÍNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY
1. Tính toán chuyển động của máy.
1.1. Lựa chọn chuyển động.
1.2. Tính toán tốc độ máy sấy.
2. Tính công suất máy sấy.
3. Tính toán phần vỏ.
Chương IV. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
1. Chế tạo trục lô.
2. Lô sấy.
2.1. Bích đầu lô.
2.2. Thân lô.
2.3. Lá che gió và gioăng chặn.
2.4. Lắp ráp.
Chương V. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MÁY SẤY GỖ LẠNG
1. Mục tiêu.
2. Nội dung.
3. Phương pháp khảo nghiệm và ghi số liệu.
4. Kết quả khảo nghiệm.
Chương VI. KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan