[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nguy cơ loãng xương ở bệnh nhân đang sinh hoạt tại câu lạc bộ đái tháo đường Bệnh viện Thanh Nhàn

[/kythuat]
[tomtat]
Nguy cơ loãng xương ở bệnh nhân đang sinh hoạt tại câu lạc bộ đái tháo đường Bệnh viện Thanh Nhàn
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. LOÃNG XƯƠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN LOÃNG XƯƠNG
1.1. Định nghĩa và phân loại
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Phân loại:
1.2. Các phương pháp chẩn đoán
1.2.1. Xét nghiệm sinh hóa:
1.2.2. Các phương pháp đo mật độ xương.
1.3. Bệnh đái tháo đường và loãng xương do ĐTĐ
1.3.1. Định nghĩa
1.3.2. Chẩn đoán
1.3.3. Cơ chế bệnh sinh của loãng xương trong ĐTĐ
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ xương của bệnh nhân bị ĐTĐ
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu:
2.2. Đối tượng nghiên cứu:
2.3. Phương pháp nghiên cứu:
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu:
3.1.1. Đặc điểm theo giới:
3.1.2. Bảng 1: Thời gian mắc bệnh ĐTĐ
3.1.3. Bảng 2: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi
3.2. Đánh giá mật độ xương của nhóm nghiên cứu
3.2.1. Tỷ lệ nguy cơ loãng xương
3.2.2. Phân loại nguy cơ loãng xương
3.3. Các yếu tố liên quan đến mật độ xương
3.3.1. Biểu đồ 3: Giới liên quan giới đến mật độ xương
3.3.2. Tuổi liên quan đến mật độ xương
3.3.3. Thời gian mắc bệnh ĐTĐ liên quan đến mật độ xương
3.3.4. Chỉ số khối cơ thể liên quan đến mật độ xương
3.3.5. Mức độ kiểm soát đương huyết liên quan đến MĐX
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. NCLX ở bệnh nhân đái tháo đường
4.2. Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến NCLX
4.2.1. NCLX với giới và tuổi
4.2.2. NCLX với thời gian mắc bệnh ĐTĐ
4.2.3. NCLX với ch số BMI
4.2.4. NCLX với đường máu
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
5.1. Kết quả mật độ xương
5.2. Kết quả về các mối liên quan tới NCLX
CHƯƠNG 6. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan