[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác dụng của phương pháp giảm đau trong đẻ bằng gây tê ngoài màng cứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Tác dụng của phương pháp giảm đau trong đẻ bằng gây tê ngoài màng cứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Sinh lý chuyển dạ
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Nguyên nhân
1.1.3. Các giai đoạn của cuộc chuyển dạ
1.1.4. Thời gian của cuộc chuyển dạ
1.1.5. Cơn co tử cung
1.1.6. Cảm giác mót rặn và sức rặn của người mẹ
1.1.7. Đặc điểm và hậu quả của cơn đau trong chuyển dạ
1.2. Lịch sử và Các kỹ thuật giảm đau trong đẻ
1.2.1. Lịch sử giảm đau trong đẻ
1.2.2. Các phương pháp giảm đau trong đẻ
Chƣơng II : ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân:
2.2. Tiêu chuẩn loại trừ:
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.5. Cỡ mẫu
2.6. Thu thập số liệu:
2.7. Xử lý số liệu
2.8. Chỉ số nghiên cứu
2.8.1. Phương tiện nghiên cứu
2.8.2. Đạo đức trong nghiên cứu
Chƣơng III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Tuổi sản phụ
3.1.2. Tuổi thai
3.1.3. Nghề nghiệp sản phụ
3.1.4. Địa dư
3.2. Hiệu quả của GTNMC lên cuộc chuyển dạ đẻ
3.2.1. Hiệu quả giảm đau trong cuộc đẻ
3.2.2. Tần số cơn co tử cung
3.2.3. Cường độ cơn co TC
3.2.4. Truyền oxytocin
3.2.5. Thời gian sổ thai
3.2.6. Thời gian chuyển dạ giai đoạn Ib
3.2.7. Cách thức đẻ
3.2.8. Tác dụng phụ của GTNMC
3.2.9. Mức độ phong bế vận động theo Bromage
3.3. Tác động của GTNMC lên trẻ sơ sinh
CHƢƠNG IV: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
4.1.1. Tuổi sản phụ
4.1.2. Tuổi thai
4.1.3. Nghề nghiệp của sản phụ
4.1.4. Địa dư
4.2. Hiệu quả của phương pháp GTNMC lên cuộc chuyển dạ
4.2.1. Hiệu quả giảm đau
4.2.2. Tác động lên cơn co TC
4.2.3. Truyền oxytocin
4.2.4. Thời gian chuyển dạ giai đoạn Ib
4.2.5. Thời gian sổ thai
4.2.6. Cách thức đẻ
4.2.10. Mức độ phong bế vận động
4.2.11. Tác dụng phụ và tai biến
4.3 Tác động của GTNMC lên thai nhi
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan