[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tư vấn phòng và điều trị rối loạn chức năng sinh dục tiết niệu sau sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Tư vấn phòng và điều trị rối loạn chức năng sinh dục tiết niệu sau sinh
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. TỶ LỆ MẮC RỐI LOẠN CHỨC NĂNG SINH DỤC - TIẾT NIỆU
1.2. SINH LÝ TIỂU TIỆN VÀ SINH LÝ BỆNH CỦA TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT
1.2. 1. Các yếu tố tham gia duy trì sự tự chủ trong tiểu tiện
1.2.1.1. Bàng quang
1.2.1.2. Niệu đạo và các yếu tố tham gia tạo áp lực đóng cổ bàng quang - niệu đạo
1.2.1.3. Vị trí giải phẫu của đoạn bàng quang - niệu đạo
1.2.2. Sinh lý bệnh
1.2.2.1. Định nghĩa tiểu tiện không tự chủ (són tiểu)
1.2.2.2. Sinh lý bệnh
1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC
1.4. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ
1.4.1. Thể trạng
1.4.2. Yếu tố sản khoa
1.4.3. Phụ khoa
1.4.4. Các yếu tố khác
CHƯƠNG II: DỰ PHÒNG - ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG SD-TN SAU SINH
2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ
2.1.1. Các phương pháp điều trị
2.1.1.1. Các phương pháp điều trị không phẫu thuật
2.1.1.2. Điều trị phẫu thuật
2.2. DỰ PHÒNG RỐI LOẠN CNSD-TN VÀ TẬP PHCN
2.2.1. Tăng cân trong thời kỳ mang thai
2.2.2. Luyện tập cơ đáy chậu khi mang thai và sau đẻ
2.2.2.1. Bài tập Kegel trước và sau khi sinh
2.2.2.2. Vậy phải tập Kegel như thế nào?
2.2.2.3. Những điểm quan trọng cần nhớ
2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả bài tập
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan