[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tỷ lệ mắc THA trên bệnh nhân đến khám tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện Bạch Mai từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2013 và một số yếu tố liên quan

[/kythuat]
[tomtat]
Tỷ lệ mắc THA trên bệnh nhân đến khám tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện Bạch Mai từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2013 và một số yếu tố liên quan
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I - TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Định nghĩa, phân loại và triệu chứng tăng huyết áp
1.1.1. Định nghĩa tăng huyết áp
1.1.2. Phân độ tăng huyết áp
1.1.3. Triệu chứng của bệnh THA
1.1.4. Tổn thương cơ quan đích trong tăng huyết áp
1.2. Gánh nặng bệnh tật do tăng huyế áp
1.3. Một số yếu tố liên quan tới tăng huyết áp
1.3.1. Các yếu tố không thay đổi được
1.3.2. Các yếu tố có thể thay đổi được
1.4. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam
1.4.1. Trên thế giới
1.4.2. Ở Việt Nam
1.5. Điều trị bệnh tăng huyết áp
CHƯƠNG II - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Chọn mẫu nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.3. Biến số nghiên cứu
2.2.4. Xử lý số liệu
2.2.5. Sai số và khống chế sai số
2.2.6. Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG III - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu
3.2. Tỷ lệ mắc tăng huyết áp
3.2.1. Tỷ lệ tăng huyết áp theo giới
3.2.2. Tỷ lệ tăng huyết áp theo nhóm tuổi
3.2.3. Phân độ tăng huyết áp
3.3. Tỷ lệ mắc một số yếu tố nguy cơ
3.3.1. Tỷ lệ hút thuốc
3.3.2. Tỷ lệ uống rượu
3.3.3. Tỷ lệ béo phì
3.4. Một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp
3.4.1. Liên quan giữa tăng huyết áp và một số yếu tố kinh tế xã hội
3.3.2. Liên quan giữa tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ
CHƯƠNG IV - BÀN LUẬN
4.1. Tỷ lệ mắc tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ tăng huyết áp
4.1.1. Giới
4.1.2. Tuổi
4.1.3. Phân độ và tỷ lệ đối tượng mắc tăng huyết áp đã được chẩn đoán, điều trị
4.1.4. Các yếu tố nguy cơ tăng huyết áp
4.2. Một số yếu tố liên quan tới tăng huyết áp
4.2.1. Yếu tố kinh tế xã hội
4.2.2. Yếu tố nguy cơ
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan