[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tính Đắk Lắk

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tính Đắk Lắk
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THUẾ DO CÁC CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN
1.1. Lý luận chung về thuế và kiểm soát thuế.
1.2. Kiểm soát thuế TNDN do Cục Thuế Tỉnh, thành phố thực hiện.
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ ĐẮK LẮK
2.1. Giới thiệu về Cục Thuế Đắk Lắk.
2.2. Đặc điểm của các DNNQD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2.3. Thực trạng kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD trên địa bàn Đắk Lắk.
2.4. Những hạn chế từ thực trạng kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD.
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
3.1. Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nguồn thu từ thuế TNDN.
3.2. Giải pháp tăng cường kiểm soát thuế TNDN tại các DNNQD ở Cục Thuế Đắk Lắk.
3.3. Các kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện những giải pháp đề ra.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan