[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Theo dõi chăm sóc bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

[/kythuat]
[tomtat]
Theo dõi chăm sóc bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 1 TỔNG QUAN
1.1. Sơ lược giải phẫu cột sống vùng thắt lưng.
1.1.1. Đốt sống
1.1.2. Ống sống và tuỷ sống.
1.1.3. Đĩa đệm
1.1.4. Lỗ ghép
1.2. Chức năng sinh lý của đĩa đệm cột sống thắt lưng
1.2.1. Chức năng giảm xóc
1.2.2. Chức năng làm trục cột sống
1.2.3. Chức năng tạo hình dáng cột sống
1.3. Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Nguyên nhân.
1.3.3. Cơ chế bệnh sinh
1.4. Lâm sàng bệnh lý TVĐĐCSTL
1.4.1. Hội chứng cột sống
1.4.2. Hội chứng đè ép rễ thần kinh
1.5. Chẩn đoán hình ảnh
1.5.1. X quang cột sống thắt lưng thường quy
1.5.2. Chụp bao rễ thần kinh
1.5.3. Chụp cộng hưởng từ (CHT)
1.6. Phân loại các thể bệnh TVĐĐ
1.6.1. TVĐĐ thể thông thường
1.6.2. TVĐĐ thể khác thường
1.7. Tiến triển:
1.8. Điều trị
1.8.1. Điều trị nội khoa
1.8.2. Các phương pháp can thiệp tối thiểu
1.8.3. Điều trị PT
1.9. Tai biến và biến chứng của phẫu thuật TVĐĐCSTL
1.9.1. Tai biến, biến chứng do vô cảm
1.9.2. Các tai biến, biến chứng do PT
1.10. Kết quả phẫu thuật
PHẦN 2 CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN SAU MỔ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG
2.1. Khái quát vai trò của điều dưỡng
2.2. Chuẩn bị BN trước mổ
2.2.1. Ngày trước mổ
2.2.2. Sáng ngày mổ
2.3. Chăm sóc sau mổ
2.4. Quy trình theo dõi và chăm sóc BN sau mổ
2.4.1. Trong 24h đầu sau mổ
2.4.2. Từ giờ thứ 25 cho đến khi BN ra viện
2.4.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.4.4. Đánh giá tình trạng người bệnh sau mổ được chăm sóc
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC:
1. Hành chính
2. Chuyên môn
2.1. Lý do vào viện
2.2. Bệnh sử
2.3. Tiền sử bản thân và gia đình
2.4. Chẩn đoán y khoa
2.5. Nhận định
2.5.1. Toàn trạng
2.5.2. Các hệ thống cơ quan
2.5.3. Các vấn đề khác
2.5.4. Tham khảo hồ sơ bệnh án
2.6. Chẩn đoán diều dưỡng
2.7. Lập kế hoạch chăm sóc
2.8. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.9. Lượng giá (đánh giá): lúc 16h30 phút ngày 15.11.2012
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan