[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
1.1. Khái quát về đầu tư và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1.2. Nội dung thu hút vốn đầy tư trực tiếp nước ngoài.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1.4. Kinh nghiệm thu hút FDI của một số địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2001 – 2010
2.1. Đặc điểm và điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến thu hút FDI ở tỉnh Quảng Ngãi.
2.2. Thực trạng thu hút FDI ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2001 – 2010.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2001 – 2010
3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp thu hút FDI của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2020.
3.2. Giải pháp tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Quảng Ngãi.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan