[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng nhiễm khuẩn mắc phải ở người bệnh sau mổ sọ não và các yếu tố ảnh hưởng

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng nhiễm khuẩn mắc phải ở người bệnh sau mổ sọ não và các yếu tố ảnh hưởng
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC Ơ ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Nhiễm khuẩn mắc phải tại bệnh viện.
1.2. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân trước mổ sọ não.
1.3. Phương thức điều trị u não và chấn thương sọ não.
1.4. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân sau mổ sọ não bị VMNMP.
1.5. Tái biến sau mổ sọ não.
1.6. Tình hình dịch tễ nhiễm khuẩn mắc phải.
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Công cụ thu thập số liệu.
2.4. Xử lý số liệu.
2.5. Đạo đức nghiên cứu.
2.6. Thời gian nghiên cứu.
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu. 
3.2. Đặc điểm bệnh lý sau mổ của đối tượng nghiên cứu.         
3.3. Tỉ lệ viêm màng não mắc phải sau mổ sọ não.
3.4. Các loại vi khuẩn gây VMNMP ở bệnh nhân sau mổ sọ não.
3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiễm khuẩn mắc phải sau mổ.
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu.
4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiễm khuẩn mắc phải sau mổ.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan