[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc chăm sóc răng miệng của học sinh lớp 5 trường tiểu học Tiên Dương, Đông An, Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc chăm sóc răng miệng của học sinh lớp 5 trường tiểu học Tiên Dương, Đông An, Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tình hình bệnh răng miệng ở Việt Nam.
1.2. Tình hình bệnh răng miệng ở Hà Nội và huyện Sóc Sơn
1.3. Cơ sở khoa học của dự phòng sâu răng
1.3.1. Sinh động học và quá trình sâu răng
1.3.2. Một số điểm chính về cơ chế bệnh sinh
1.4. Cơ sở khoa học của dự phòng bệnh quanh răng
1.5. Công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng ban đầu
1.5.1. Trên thế giới
1.5.2. Các nước trong khu vực Đông Nam Á
1.5.3. Công tác phòng chống bệnh răng miệng ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
2.4. Các bước tiến hành.
2.5. Phân tích và xử lý số liệu.
2.6. Sai số và cách khắc phục
2.6.1. Sai số
2.6.2. Cách khắc phục
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Yếu tố xã hội và nhân khẩu học..
3.2. Sự nhắc nhở của bố mẹ về việc chăm sóc răng miêng của trẻ
3.3. Việc giáo dục và chăm sóc nha khoa tại trường học.
3.4. Kiến thức của trẻ về chăm sóc sức khỏe răng miệng.
3.5. Thái độ của trẻ về việc chăm sóc sức khỏe răng miệng
3.6. Thực hành chăm sóc răng miệng của trẻ.
3.7. Ảnh hưởng của yếu tố xã hội và nhân khẩu học.
3.7.1. Liên quan của giới tính đến kiến thức, thái độ và thực hành của trẻ
3.7.2. Liên quan giữa học vấn của người chăm sóc với kiến thức, thái độ và thực hành của trẻ
3.7.3. Mối liên quan giữa thu nhập hằng tháng của gia đình với kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc răng miệng của trẻ
3.7.4. Tác động của cha mẹ với kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng của trẻ
3.7.5. Ảnh hưởng của việc giáo dục nha khoa tại trường tới kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc răng miệng của trẻ.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan