[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng rối loạn nuốt ở bệnh nhân tai biến mạch máu não ở người cao tuổi tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Lão khoa Trung ương

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng rối loạn nuốt ở bệnh nhân tai biến mạch máu não ở người cao tuổi tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Lão khoa Trung ương
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương I TỔNG QUAN
1.1. Định nghĩa NCT
1.2. Đặc điểm của NCT
1.3. Đặc điểm TBMMN ở NCT
1.3.1. Định nghĩa TBMMN
1.3.2. Tình hình dịch tễ của TBMMN
1.3.3. Phân loại TBMMN
1.3.4. Triệu chứng TBMMN
1.3.5 Điều trị TBMMN
1.3.6. Biến chứng TBMMN
1.3.7. Vấn đề điều dưỡng
1.4. Giải phẫu họng − thanh quản − thực quản
1.5. Sinh lý bình thường và bất thường của nuốt ở NCT
1.5.1. Sinh lý bình thường của nuốt
1.5.2. Sinh lý bất thường của nuốt
1.6. Đặc điểm lâm sàng rối loạn nuốt ở NCT bị TBMMN
1.7. Phương pháp nội soi ống mềm
1.8. Vai trò và triệu chứng của rối loạn nuốt qua nội soi hầu họng
Chương II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng bệnh nhân
2.1.1. Địa điểm và thời gian
2.1.2. Tiêu chuẩn chọn lựa, loại trừ
2.1.3. Cỡ mẫu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
2.2.2. Cách thức tiến hành nghiên cứu
2.2.3. Thu thập các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3. Đạo đức trong nghiên cứu
Chương III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
3.2. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu
Chương IV BÀN LUẬN
4.1. Bàn luận đặc điểm chung
4.1.1. Tuổi, giới và các yếu tố liên quan
4.1.2. Tiền sử và các đặc điểm cận lâm sàng của nhóm đối tượng nghiên cứu
4.2. Bàn luận về rối loạn nuốt
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan