[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình chăm sóc chi trên của bệnh nhân liệt nửa người giai đoạn cấp do tai biến mạch máu não

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình chăm sóc chi trên của bệnh nhân liệt nửa người giai đoạn cấp do tai biến mạch máu não
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tình hình tai biến mạch máu não trên thế giới và Việt Nam
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Ở Việt Nam
1.2. Tình hình những thương tật thứ cấp chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não giai đoạn cấp
1.2.1. Trên thế giới.
1.2.2. Việt Nam
1.3. Đại cương thương tật thứ cấp chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não.
1.3.1. Giải phẫu chức năng khớp vai
1.3.2. Giải phẫu chức năng của bàn tay
1.3.3. Hội chứng vai tay
1.3.4. Đau khớp vai.
1.3.5. Bán trật khớp vai.
1.4. Công tác chăm sóc chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não giai đoạn cấp
1.4.1. Mục đích:
1.4.2. Phương pháp
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu.
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
2.5. Đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu.
3.1.1. Phân loại bệnh nhân theo tuổi và giới.
3.1.2. Phân loại bệnh nhân theo bên liệt và loại tổn thương.
3.1.3. Phân loại bệnh nhân theo nghề nghiệp và địa chỉ.
3.1.4. Phân loại bệnh nhân theo thời gian bị bệnh
3.1.5. Phân loại bệnh nhân theo bên tay liệt và bên tay thuận.
3.1.6. Phân loại bệnh nhân theo mức độ đau khớp vai
3.1.7. Phân loại bệnh nhân theo phù nề mu bàn tay
3.1.8. Phân loại bệnh nhân bán trật khớp vai.
3.2. Đánh giá công tác chăm sóc
3.2.1. Liên quan giữa công tác hướng dẫn của điều dưỡng và việc thực hiện của người nhà bệnh nhân.
3.2.2. Những can thiệp trực tiếp của điều dưỡng vào tay liệt của bệnh nhân
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm của bệnh nhân nghiên cứu
4.2. Công tác chăm sóc chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người của điều dưỡng
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan