[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) cho ngành may - trường hợp công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) cho ngành may - trường hợp công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC)
1.1. Tổng quan về phương pháp tính ABC.
1.2. Trình tự thực thi phương pháp.
1.3. So sánh phương pháp ABC và phương pháp tính giá truyền thống, ưu điểm, hạn chế.
1.4. Phương pháp tính giá với việc quản trị dựa trên hoạt động (ABM – ACTIVITY BASE MANAGEMENT).
1.5. Những khó khăn và thuận lợi khi áp dụng phương pháp ABC tại Việt Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG NGÀNH MAY – TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG QUẢNG NAM
2.1. Khái quát qui trình sản xuất sản phẩm trong các doanh nghiệp may và những đặc điểm của Công ty Cổ phần May Trường Giang liên quan đến công tác tính giá thành.
2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý ở Công ty Cổ phần May Trường Giang Quảng Nam.
2.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Trường Giang.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC CHO NGÀNH MAY VÀ CỤ THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG QUẢNG NAM
3.1. Cơ sở vận dụng phương pháp ABC cho ngành may và cụ thể tại Công ty Cổ phần May Trường Giang.
3.2. Tổ chức vận dụng phương pháp ABC ở Công ty Cổ phần May Trường Giang Quảng Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan