[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định giá trị doanh nghiệp trường hợp tại công ty cổ phần Đức Mạnh

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định giá trị doanh nghiệp trường hợp tại công ty cổ phần Đức Mạnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về giá trị doanh nghiệp.
1.2. Xác định giá trị doanh nghiệp.
Chương 2: TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CP ĐỨC MẠNH VÀ THÔNG TIN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA DMC
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
2.3. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam.
2.4. Thông tin ngành bất động sản Việt Nam và thông tin một số thị trường bất động sản chủ yếu.
Chương 3: VẬN DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH
3.1. Sự cần thiết phải định giá và một số điểm cần lứu ý khi xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
3.2. Xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
3.3. Kết quả định giá tại Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan