[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vị thế Vũ Trọng Phụng trong quá trình vận động của văn xuôi hiện đại Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Vị thế Vũ Trọng Phụng trong quá trình vận động của văn xuôi hiện đại Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CHÂN DUNG NHÀ VĂN VŨ TRỌNG PHỤNG
1.1. Cuộc đời, sự nghiệp văn chương của Vũ Trọng Phụng.
1.2. Vấn đề Vũ Trọng Phụng trong lịch sử văn học Việt Nam.
1.3. Vũ Trọng Phụng và văn xuôi Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Chương 2: VŨ TRỌNG PHỤNG – “ÔNG VUA” THỂ TÀI PHÓNG SỰ XÃ HỘI
2.1. Vũ Trọng Phụng và các thiên phóng sự xã hội.
2.2. Ý nghĩa xã hội của phóng sự Vũ Trọng Phụng.
2.3. Đặc điểm nghệ thuật phóng sự Vũ Trọng Phụng.
2.4. Phóng sự - một đóng góp quan trọng của Vũ Trọng Phụng vào lịch sử văn học dân tộc.
Chương 3: VŨ TRỌNG PHỤNG VÀ QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA TIỂU THUYẾT
3.1. Nét độc đáo trong quan niệm tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng.
3.1.1. Tiểu thuyết là sự thực ở đời.
3.1.2. Tiểu thuyết và thế giới hư cấu, sáng tạo.
3.1.3. Tiểu thuyết có vai trò xã hội.
3.2. Đặc sắc nghệ thuật tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng.
3.2.1. Đặc điểm cốt truyện.
3.2.2. Thế giới hình tượng trong tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng.
3.2.3. Ngôn từ tiểu thuyết.
3.3. Tiểu thuyết trào phúng – đóng góp xuất sắc của Vũ Trọng Phụng vào quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam.
3.3.1. Các thủ pháp trào phúng.
3.3.2. Giọng điệu trào phúng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan