[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình Down Tại đây
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
I. Chi phí sản xuất   
1. Khái niệm
2 .Phân loại chi phí sản xuất 
2.1. Căn cứ vào nội dung kinh tế của chi phí      
2.2.Căn cứ vào mục đích và công dụng của chi phí
2.3. Căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành       
2.4. Căn cứ vào phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí
II. Giá thành sản phẩm        
1. Khái niệm
2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm               
3. Các loại giá thành sản phẩm 
3.1. Theo thời điểm và nguồn số liệu hình thành để tính giá thành    
3.2. Theo phạm vi phát sinh chi phí
III. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm       
IV. Hạch toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm với công tác quản trị doanh nghiệp 
V. Đối tượng và phương pháp hạnh toán chi phí sản xuất        
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất  
1.1. Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
1.2.  Căn cứ  vào loại hình sản xuất         
1.3. Căn cứ  vào đặc điểm tổ chức sản xuất        
1.4. Căn cứ  vào các yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp  
2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo công việc   
2.2. Phương pháp hạch toán theo quá trình sản xuất     
2.3. Phương pháp liên hợp hạch toán chi phí sản xuất  
2.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo định mức
3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm     
VI. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm           
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm      
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 
2.1. Phương pháp trực tiếp 
2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí         
2.3. Phương pháp hệ số      
2.4. Phương pháp tỷ lệ        
2.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ  
2.6. Phương pháp liên hợp 
3. Phương án tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp
3.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn       
3.2. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng   
3.3. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán định mức        
3.4. Doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp, kiểu chế biến liên tục 
VII. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên          
1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp    
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung        
4. Hạch toán chi phí trả trước                    
5. Hạch toán chi phí phải trả         
6. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất
6.1. Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng         
6.2. Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất   
7. Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất phụ    
7.1. Phương pháp phân bổ giản đơn
7.2. Phương pháp phân bổ lẫn nhau một lần
7.3. Phương pháp đại số     
8. Tổng hợp chi phí sản xuất         
8.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
8.2. Kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang 
VIII. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp                
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung        
4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang
IX. Chứng từ, sổ sách kế toán
1. Chứng từ   
2. Sổ, thẻ kế toán chi tiết    
3.  Sổ kế toán tổng hợp       
Chương II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH
I. Một số nét khái quát về Công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty         
2. Đặc điểm quy trình công nghệ  
3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty       
4. Đặc điểm công tác tổ chức quản lý
5. Tổ chức công tác kế toán           
5.1. Tổ chức về mặt nhân sự
5.2. Tổ chức hệ thống sổ sách và hạch toán        
II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Giầy Thượng Đình
1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất
2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất         
3. Hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành   
4. Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Giầy Thượng Đình  
4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung     
4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá thành sản phẩm dở dang
III. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình    
1. Công tác quản lý giá thành        
2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành       
Chương III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH
I. Nhận xét chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình
1. Sự cần thiết phải hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm       
2. Nguyên tắc hoàn thiện hạch toán  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm   
3. Nhận xét chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình
Kết luận
[/tomtat]

Bài viết liên quan