[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1.3. Kế toán chi phí và xác định kết quả bán hàng.
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo hình thức sổ kế toán.
Chương 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRUNG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Minh Trung.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trung.
2.3. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trung.
Chương 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRUNG
3.1. Nhận xét, đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trung.
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Minh Trung.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan