[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải nấm sau thu hoạch làm phân bón trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải nấm sau thu hoạch làm phân bón trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.1.3. Cơ sở pháp lý
1.2. Những nghiên cứu về phân bón hữu cơ
1.2.1. Khái niệm phân bón hữu cơ
1.2.2. Phân chuồng
1.2.3. Phân rác
1.2.4. Phân xanh
1.2.5. Phân vi sinh
1.2.6. Phân than bùn
1.2.7. Phân sinh học hữu cơ
1.3. Các nghiên cứu về chế phẩm vi sinh
1.4. Các nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm EM
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Nguyên lý cho ra đời chế phẩm EM
1.4.3. Đặc tính kỹ thuật của EM:
1.5. Các vi sinh vật chính trong EM, đặc tính sinh học của chúng
1.5.1.Vi khuẩn quang hợp
1.5.2 Vi khuẩn axit lactic
1.5.3. Nấm Mốc
1.5.4. Xạ khuẩn
1.5.5. Nấm men
1.6. Tác dụng của EM trong từng lĩnh vực
1.6.1. Đối với cây trồng
1.6.2. Đối với vật nuôi
1.6.3. Đối với môi trường
1.7. Ứng dụng EM trong xử lý môi trường
1.7.1. Ứng dụng EM trong xử lý môi trường trên Thế giới
1.7.2. Ứng dụng EM trong xử lý môi trường tại Việt Nam
1.8. Các ứng dụng công nghệ dùng chế phẩm vi sinh xử lý rác thải, bã thải.
1.8.1. Chế biến rơm rạ thành phân bón bằng chế phẩm vi sinh (Fito-Biomix RR)
1.8.2. Các nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm Bio-TMT
1.8.2.1. Trong chăn nuôi: Chế phẩm Bio – TMT có tác dụng:
1.8.2.2. Trong bảo vệ môi trường:
1.8.3. Quy trình làm phân bón từ xơ dừa (mụn dừa)
1.8.4. Giới thiệu về quy trình công nghệ xử lý phế thải trồng nấm (bã nấm) thành phân bón hữu cơ.
1.9. Cơ chế hấp thụ dinh dưỡng của Nấm ăn, nấm dược liệu
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi, địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Điều tra thực trạng sản xuất nấm ăn trên địa bàn tỉnh TN
2.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm lấy mẫu, phân tích
2.3.3. Phương pháp thực nghiệm
2.3.4. Phương pháp kế thừa
2.3.5. Phương pháp mô hình
2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường từ sử dụng phế thải trồng nấm
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng sản xuất nấm ăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên
3.1.2. Thực trạng sản xuất nấm ăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3.1.3. Thực trạng sản xuất nấm tại một số cơ sở nghiên cứu
3.1.4. Thực trạng bã nấm tại một số cơ sở nghiên cứu
3.2. Nghiên cứu dư lượng tinh bột và protein trong Bã nấm
3.2.1. Cách phối trộn giá thể trồng nấm
3.2.2. Kết quả phân tích hàm lượng tinh bột và protein
3.3. Nghiên cứu chế phẩm vi sinh phù hợp xử lý bã nấm thành phân bón
3.3.1. Ảnh hưởng của loại chế phẩm đến thời gian phân giải phân bón
3.3.2. Ảnh hưởng của loại chế phẩm đến độ xẹp đống ủ
3.3.3. Kết quả phân tích chất lượng phân bón
3.4. Xây dựng quy trình xử lý bã nấm thành phân bón hữu cơ
3.4.1. Quy trình xử lý bã nấm (nguyên liệu mùn cưa) thành phân bón
3.4.2. Mô hình xử lý bã nấm bằng chế phẩm vi sinh
3.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường từ sử dụng phế thải trồng nấm
3.5.1. Hiệu quả kinh tế
3.5.2. Hiệu quả xã hội
3.5.3. Hiệu quả môi trường
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan