[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sàng lọc Squalene từ một số chủng vi tảo biển phân lập ở Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sàng lọc Squalene từ một số chủng vi tảo biển phân lập ở Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu chung về squalene
1.1.1. Nguồn gốc squalene
1.1.2. Cấu trúc squalene
1.1.3. Tính chất hóa học của squalene
1.1.4. Con đường sinh tổng hợp cholesterol
1.2. Vai trò của squalene
1.2.1. Squalene là một tác nhân chống lão hóa
1.2.2. Vai trò của squalene đối với sức khỏe con người
1.2.2.1. Trong điều trị và ngăn ngừa bệnh ung thư
1.2.2.2. Vai trò của squalene trong giải độc
1.2.2.3. Đối với các bệnh khác
1.2.3. Vai trò của squalene trong công nghiệp mỹ phẩm
1.2.4. Vai trò của squalene đối với các ngành công nghiệp khác
1.3. Các nguồn khai thác squalene
1.4. Nghiên cứu khai thác squalene từ vi tảo trên thế giới
1.5. Một số hướng nghiên cứu về squalene trên thế giới
1.6. Nghiên cứu trong nước về squalene
1.7. Một số giới thiệu về chi vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium của Việt Nam
CHƯƠNG II: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, hóa chất và thiết bị
2.1.1. Chủng tảo và điều kiện nuôi cấy
2.1.2. Hóa chất
2.1.3. Thiết bị
2.2. Phương pháp
2.2.1. Xác định sinh trưởng qua mật độ tế bào
2.2.2. Xác định hình thái và kích thước tế bào bằng kính hiển vi quang học
2.2.3. Xác định sinh trưởng qua sinh khối khô
2.2.4. Phương pháp nhuộn lipid bằng Nile red
2.2.5. Tách chiết lipit
2.2.6. Định lượng squalene bằng phương pháp so màu
2.2.7. Tách chiết và tinh sạch squalene thô
2.2.7.1. Tách chiết squalene thô
2.2.7.2. Tinh sạch squalene thô
2.2.8. Xác định squalene bằng phương pháp sắc kí lớp mỏng
2.2.9. Tinh sạch squalene bằng phương pháp sắc kí cột
2.2.10. Xác định squalene bằng sắc ký lỏng cao áp
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nuôi trồng đủ sinh khối vi tảo biển quang tự dưỡng và dị dưỡng làm nguyên liệu cho tách chiết squalene
3.2. Sàng lọc nhanh các chủng vi tảo có tiềm năng sản xuất squalene cao
3.2.1. Phát hiện nhanh lipit nội bào bằng nhuộm Nile Red
3.2.2. Phân tích lipit tổng số của các loài vi tảo biển được sử dụng trong nghiên cứu
3.2.3. Xác định hàm lượng squalene trong sinh khối tảo bằng phương pháp so màu
3.2.4. Xác định hàm lượng squalene trong sinh khối bình lên men 30 lít bằng sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng cao áp
3.2.4. 1. Tách chiết lipit không xà phòng hóa từ lipit tổng số
3.2.4.2. Xác định squalene bằng sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng cao áp
3.2.4.3. Sử dụng phương pháp sắc ký bản mỏng (TLC) - bản nhỏ để sàng lọc nhanh chóng các chủng vi tảo biển chứa hàm lượng squalene cao
3.3. Tinh sạch squalene bằng phương pháp sắc kí cột
3.3.1. Xác định squalene bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng
3.3.2. Phân tách và tinh sạch squalene bằng sắc ký cột silicagel
3.4. Quy trình tách chiết squalene từ sinh khối tảo dị dưỡng S. mangrovei PQ6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan