[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng mô hình SWAT và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy tại lưu vực sông Cầu


[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng mô hình SWAT và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy tại lưu vực sông Cầu
Quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ đã khẳng định vị trí của Việt Nam trên thế giới, tuy nhiên mặt trái của nó chính là sự ô nhiễm môi trường. Một trong số đó là vấn đề suy thoái lưu vực, sự suy thoái lưu vực là một hiện tượng đã và đang diễn ra trên toàn thế giới. Có nhiều nguyên nhân làm cho lưu vực suy thoái nhưng việc quan trọng nhất là sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên nó dẫn tới hậu quả là những trận lũ lụt, môi trường bị tác động xấu gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế xã hội của người trong vùng.
Lưu vực Sông Cầu là một lưu vực quan trọng ở Việt Nam với diện tích lưu vực hơn 6030km2 trải qua địa phận 5 tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nội, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cũng như mọi hoạt động kinh tế xã hội quan trọng đang được dự định cho khu vực này.
Nhưng những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế nhanh với sự gia tăng dân số mạnh đã gây ra nhiều sức ép đến diện tích đất rừng và thay đổi sử dụng đất trong phạm vi lưu vực kết quả là diện tích rừng bị giảm nhanh và chất lượng rừng cũng bị suy thoái, chính vì vậy mà lưu lượng nước lưu vực song cầu ngày càng cạn kiệt đặc biệt là mùa khô, hiện tượng xói mòn, rửa trôi xảy ra mạnh vào mùa mưa, ảnh hưởng trầm trọng tới môi trường nước của lưu vực sông.

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về 

[/tomtat]

Bài viết liên quan