[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định đa hình kiểu gene ACE I/D bằng kỹ thuật PCR và ACTN3 R577X bằng kỹ thuật PCR-RFLP của một số vận động viên điền kinh và bơi lội ở Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Xác định đa hình kiểu gene ACE I/D bằng kỹ thuật PCR và ACTN3 R577X bằng kỹ thuật PCR-RFLP của một số vận động viên điền kinh và bơi lội ở Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu, giải mã hệ gene ngƣời
1.1.1. Giới thiệu chung về hệ gene ngƣời
1.1.2. Ứng dụng và triển vọng của nghiên cứu hệ gene ngƣời
1.2. Nghiên cứu, giải mã gene của các tài năng thể thao
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam
1.2.3. Ảnh hưởng của di truyền đến sức bền, sức nhanh và sức mạnh của VĐV
1.2.4. Ảnh hưởng của di truyền tới cơ, dây chằng và gân
1.3. Gene ACE
1.3.1. Cấu trúc gene ACE
1.3.2. Đặc điểm chức năng của gene ACE
1.3.3. Đa hình gene ACE I/D và mối liên quan đến tiềm năng thể thao
1.4. Gene ACTN3
1.4.1. Cấu trúc của gene ACTN3
1.4.2. Đặc điểm chức năng của gene ACTN3
1.4.3. Đa hình gene ACTN3 R577X và mối liên quan đến tiềm năng thể thao
1.5. Các kỹ thuật sinh học phân tử đƣợc sử dụng để xác định đa hình gene ACE và ACTN3
1.5.1. Kỹ thuật PCR
1.5.2. Kỹ thuật RFLP-PCR
CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.1.1. Mẫu nghiên cứu
2.1.2. Dụng cụ và thiết bị
2.1.3. Sinh phẩm, hóa chất tiêu hao
2.2. Quy trình nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu mẫu tế bào niêm mạc miệng
2.3.2. Phương pháp thu mẫu tế máu khô trên thẻ FTA
2.3.3. Phương pháp tách chiết DNA
2.3.4. Phương pháp PCR
2.3.5. Phương pháp tinh sạch sản phẩm PCR
2.3.6. Phương pháp RFLP-PCR
2.3.7. Phương pháp điện di
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tách chiết DNA tổng số
3.1.1. Kết quả tách chiết DNA tổng số từ mẫu máu khô trên thẻ FTA
3.1.2. Kết quả tách chiết DNA tổng số từ mẫu niêm mạc miệng
3.2. Kết quả phân tích kiểu gene ACE
3.2.1. Kết quả khuếch đại gene ACE I/D với cặp mồi đặc hiệu
3.2.2. Giải trình tự để kiểm tra sản phẩm khuếch đại gene ACE
3.2.3. Phân tích tần số kiểu gene ACE I/D của các nhóm đối tượng nghiên cứu
3.3. Kết quả phân tích kiểu gene ACTN3
3.3.1. Khuếch đại vùng exon 16 của gene ACTN3 thông qua phản ứng PCR
3.3.2. Tinh sạch sản phẩm PCR
3.3.3. Phân tích RFLP-PCR vùng exon 16 của gene ACTN3
3.3.4. Phân tích tần số kiểu gene ACTN3 của các nhóm đối tượng nghiên cứu
KẾT LUẬN
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan